Gunawank's Blog

Banyak Menolong Pasti Banyak yang Menolong

Jam’iyyah Ahlith Thariqah Al Mu’tabarah An Nahdliyah

Posted by gunawank pada Maret 2, 2011


Profil

Organisasi keagamaan ini bernama Jam’iyyah Ahlith Thoriqoh Al Mu’tabarah An Nahdliyyah yang merupakan satu-satunya wadah bagi para pengamal ajaran Thoriqoh yang menjadi badan Otonom Jam’iyah Nahdlatul Ulama.

Adalah Jam’iyyah Diniyyah yang berazaskan Islam Ala Ahlussunah wal Jama’ah dengan menganut salah satu dari madzhab 4 : Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali dalam bidang fiqih; menganut ajaran Al Asy’ariyah dan Al Maturidiyah dalam bidang aqidah dan menganut faham Al Khusyairi, Hasan Al Basri, Juned Al Baghdadi dan Al Ghazali dan sesamanya dalam bidang Tasawuf/Thoriqoh

Didirikan pada tanggal 20 Robi’ul Awwal 1377 H. bertepatan tanggal 10 Oktober 1957 M. di Ponpes Tegalrejo Magelang Jawa Tengah, disahkan oleh Muktamar NAHDLATUL ULAMA XXVI di Semarang bulan Rajab 1399 H. bertepatan bulan Juni 1979 M.

Tokoh Pendiri:

 1. KH. Abdul Wahab Hasbullah
 2. KH. Bisri Syamsuri
 3. KH. Dr. Idham Cholid
 4. KH. Masykur
 5. KH. Muslih

Jam’iyyah Ahlith Thoriqoh Al Mu’tabarah An Nahdliyyah berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia

SIFAT

Universal artinya : Thoriqoh memiliki sifat yang mendunia melampui batas-batas wilayah dan negara karena tiap-tiap aliran Thoriqoh walaupun diamalkan oleh tiap-tiap warga negara tetapi secara sanad masing-masing masih berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

Sifat menyeluruh artinya pelaksanaan ajaran Thoriqoh sekaligus meliputi pelaksanaan Al Aqidah Al Syariah Al Muamalah dan Al Akhlaq yang bertujuan untuk Wushul Ila Allah.

Tertib dan terbimbing setiap pengamal Thoriqoh harus didasarkan kepada kitab-kitab yang muktabar dengan bimbingan para Mursyid.

Al Wushul Ila Allah, Thoriqoh adalah tidak semata-mata bentuk amalan bacaan atau dzikir untuk mencari pahala tetapi Thoriqoh bertujuan membentuk manusia seutuhnya, lahiriyah bathiniyah, yang bisa mengembangkan dan merasa didengar dan dilihat oleh Allah, atas dirinya sehingga dapat memiliki beberapa sifat Al Hauf, Ar Raja’, As Shidiq, Al Mahabbah, Al Wara’, Az Zuhud, As Syukur As Shabar, Al Khaya’ dan Al Khusyu’. Semuanya itu merupakan bagian dari syarat dalam mencapai mardhotillah.

Amanah; Fathonah; Shidik dan Tabligh, sebagai cahaya pancaran dari baginda nabi yang seharusnya mewarnai setiap anggota Thoriqoh, sehingga dari sifat-sifat tersebut dapat melahirkan sifat handarbeni dan menghargai segala pemberian hak individu dari lingkup yang kecil sampai yang besar baik yang diberikan oleh Allah SWT maupun pemberian oleh sebab manusia.

TUJUAN ORGANISASI

 • Mengusahakan berlakunya syari’at Islam dhohir batin dengan berhaluan ahlussunah wal-jamaah yang berpegang dari salah satu madzhab empat.
 • Mempergiat dan meningkatkan amal sholeh dhohir dan batin menurut ajaran Ulama’ Sholihin dengan Bai’ah Shohihah.
 • mengadakan dan menyelenggarkan pengajian khushushi / tawaj-juhan (majaalasatudzdzikri) dan nasril ulumunnafi’ah.

STRUKTUR ORGANISASI

 • Di tingkat pusat dinamakan Idaroh Aliyyah Jam’iyyah Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdliyyah.
 • Di tingkat propinsi dinamakan Idaroh Wustha Jam’iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdliyyah.
 • di tingkat kabupaten/ kodya dinamakan Idaroh Syu’biyyah Jam’iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahsliyyah
 • Di tingkat kecamatan dinamakan Idaroh Ghusniyyah Jam’iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdliyyah.
 • Di tingkat desa dinamakan Idaroh Sa’afiyyah Jam’iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdliyyah.

HUBUNGAN KERJA SAMA

 • Hubungan silaturrahim untuk memperkuat tali persaudaraan antar Mursyid (Muqaddam) Khalifah, Badal dan Muridin Muridah.
 • Mengadakan pertemuan dan musyawarah kerja antar Idaroh dan para Kholifah.

KEGIATAN POKOK

 • Menyiarkan dan mempergiat ajaran Islam terutama mu’taqot islam menurut faham ahlussunah wal-jama’ah (al asy’ariyyah wal ma’turidiyyah) dengan bijaksana.
 • Mengembangkan ma’rifat billah, dan mentarbiyyah (mendidik) tercapainya akhlaqul karimah kepada umat.
 • Mempererat dan memperkuat hubungan serta persatuan para Guru Mursyid, Khalifah, dan Muridin Muridat.
 • Mengusahakan tercapainya asy syariatul ghorro’ wath-thariqatil baidlo’ yakni syariat islam dan thariqah muttasil sanaduha bir-rosulillahi SAW.
 • Meningkatkan amar ma’ruf nahi munkar kepada ummat dengan cara hikmah dan mau’idhoh hasanah.
 • Mengadakan bai’atan, sewelasan, pengajian triwulan, pengajian bulanan, pengajian rutin mingguan, pengajian rutin harian.
 • Mengadakan haul akbar / manaqib qubra satu tahun tiga kali, tempatnya berpindah-pindah.

IDAROH/PENGURUS JATMN

IDAROH JAM’IYYAH AHLITH THARIQAH AL MU’TABARAH AN NAHDLYYAH (Masa Khidmah 2005 – 2010)

I. Majlis Ifta’

II. Ifadliyyah

Rais Am : KH. Habib M. Luthfi Ali bin Yahya

Wakil Rais Am : KH. Abdul Wahab Hafidz, LAS

Rais Awwal : KH. Asep Burhanudin

Rais Tsani : KH. Tuan Guru Turmudzi A. Ghani

Rais Tsalist : KH. Mudlofar Fathurrahman

Rais Rabi’ : KH. Prof. DR. KH. Muhibuddin Wali

Rais Khomis : KH. Ulin Nuha Arwani, AH

Rais Sadis : KH. Habib Muhammad Assegaf

Rais Sabi’ : KH. Dimyati Romli

Katib Am : KH. M. Zaini Mawardi

Wakil Katib Am : KH. Sa’id Lafif Luthfil Hakim,S.Ag

Katib Awwal : KH. Lukmanul Hakim

Katib Tsani : KH. M. Munajad

Katib Tsalits : KH. Abdul Wahid Zuhdi

Katib Robi’ : KH. Ahmad Rodli

Katib Khomis : KH. Baihaqi Izzuddin

Kaitb Sadis : KH. Abdul Kadir Syukur, LML

Katib Sabi’ : KH. Anis Mansyur

III. Imdloiyyah

Mudir Am : Drs. KH. M. Chabib Thoha, MA.

Wakil Mudir Am : KH. Drs. Thoha Abdurrahman

Mudir Awwal : KH. Hasan Amirudin

Mudir Tsani : KH. Hasbullah Badawi

Mudir Tsalits : KH. Abdun Nafi’ Abdullah Salam

Mudir Robi’ : KH. Zaenuddin Maksum, LC

Mudir Khomis : KH. Abdullah Sajad

Mudir Sadis : KH. Tamim Romli

Mudir Sabi’ : KH. Haidar

Sekretaris Jendral : Drs. KH. Muhammad Masroni

Wakil Sekjen : KH. Said Lafif Luthfi Hakim

Sekretaris Awwal : KH. Drs.Abdul Fatah Yasran

Sekretaris Tsani : KH. Dr. Hamdan Rosjid, MA

Sekretaris Tsalits : KH. Muslih Abdurrohim

Sekretaris Robi’ : KH. Drs. Muhammad Adib Zaen

Sekretaris Khomis : KH. Drs. Mirza Hasbullah

Seretaris Sadis : KH. Ahmadi Busyro

Sekretaris Sabi’ : KH. Drs. Hamdani Mu’in, MAg.

Aminus Shunduq Am : Ir. H. Muhammad Bambang Irianto

Wakil Aminusshunduq : H. Jhoni Abdullah

Aminus Shunduq Awwal : KH. Noehan Afandi

Aminus Shunduq Tsani : H. Trisno Adi

Aminus Shunduq Tsalits : H. Muhammad Bunarso

Aminus Shunduq Robi’ : H. Mahfudz

Aminus Shunduq Khomis : H. Zaenal Musthofa

Aminus Shunduq Sadis : H. Yos Sutomo

Aminus Shunduq Sabi’ : H. Bambang

IV. Imdadiyah

TIM PENYUSUN IMDADIYAH IDAROH ALIYAH JAM’IYYAH AHLI AL THARIQAHAL MU’TABARAH AN NAHDLIYYAH (Masa Khidmat 2005 – 2010)

A. LAJNAH MUSLIMAT THARIQAH

Koordinator : Syarifah Umi Salamah Luthfiy

Anggota : Hj. Chatijah

Anggota : Hj. Arifah

B. LAJNAH RABITHAH MA’AHID THARIQAH

Koordinator : KH. Hasyim Fatah

Anggota : KH. Nuril Anwar

Anggota : KH. Sholih Hudi Muhyidin

Anggota : Utz. Slamet Abdussalam

C. LAJNAH BAHTSUL MASAIL THARIQAH

Koordinator : KH. Zakariya Anshor

Anggota : KH. Zainal Arifin Maksum

Anggota : KH. Ahmad Sidiq

D. LAJNAH TA’LIF WAN NASER THARIQH

Koordinator : Ir. H. Nurhadi Syafi’i

Anggota : Drs. KH. Dian Nafi, M.Pd.

Anggota : KH. Ahmad Habib Syakir

Anggota : H. Mundir Halim

E. LAJNAH PEREKONOMIAN/IQTISHADIYAH THARIQAH

Koordinator : DR. KH. Muhammad Natsir, M.Si, Akt.

Anggota : KH. Habib Muhsin Al Atas

Anggota : Ir. H. Bagas b. Sunaryo

Anggota : Drs. H. Bahrudin Nahrowi

Anggota : H. Sunarto

F. LAJNAH HUBUNGAN LUAR NEGERI

Koordinator : Prof. KH. Sayid Aqil Husein Al Munawar, MA.

Anggota : Ir. Eng. Samson Nasaruddin.

Anggota : Prof. DR. H. Abdurrahman Mas’ud, MA.

Anggota : Drs. H. Abu Hapsin Umar, Ma, Ph.D

G. LAJNAH MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN SDM

Koordinator : Ir. H. Aman Subagyo Rahman, M.Sc.

Anggota : Drs. KH. Ahmad Djauhari, M.Pd.

Anggota : Drs. H. Syaiful Bahri

Terima kasih, jika anda mengomentari tulisan ini .......

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: